DIJAGNOSTIČKA OPREMA


STETOSKOPI

STETOSKOP REVERZIBILNI 80 CM
dvostruka membrana, crevo dugačko 80 cm dolazi u kompletu sa setom rezervnih membrane

STETOSKOP GECEOV 65 MM
Metalna membrana, dvostruka gumena creva,
stetoskop izbora za kliničare koji svakodnevno sprovode klinički pregled i dijagnostiku kod velikih preživara.
Obezbeđeni svi rezervni delovi

STETOSKOP ZVONASTI – SUPRABELL
Silikonska creva, bez membrane, bez krepitacija                                                                                                     

OTOSKOP


OTOSKOP
U sklopu otoskopa se nalaze lupa, izvor svetlosti kao i tri spekuluma, a kroz jedan od njih može proći i pean za vađenje stranog tela.                                                                                                                                              

FEROSKOP


FEROSKOP - METAL DETEKTOR

  1. specijalno izrađen za korišćenje u veterini
  2. ima mogućnost zvučne i vizuelne identifikacije.Takodje

poseduje i skalu  osetljivosti od 1 do 10. Te karakteristike
omogućavaju određivanje kako veličine tako i lokacije
stranog tela u životinji, što je neophodno za postavljanje
dijagnoze.

TERMOMETRI


DIGITALNI TERMOMETAR FLEKSI                                                                                                                            
DIGITALNI TERMOMETAR-STANDARADNI                                                                                                                

TERMOMETAR STAJSKI

OPREMA ZA MERENJE ŽIVOTINJA

MERNA TRAKA ZA GOVEDA I SVINJE 2,5M                                                                                                                 
LITINOV STAP PORTABL-UNIVERZALNI                                                                                                                    
LITINOV STAP ZA GOVEDA                                                                                                                                        
       
ULTRAZVUČNI APARATI
Možemo vam ponuditi sve vrste ultrazvučnih aparata.
Vaše je samo da nas kontaktirate i da se dogovorimo o tehničkim karakteristikama ultrazvučnog aparata
koji zadovoljava vaše potrebe u svakodnevnoj kliničkoj praksi, za ostalo ćemo se mi pobrinuti.