KATETERI, SONDE, MAGNETI, OTVARAČI, TROAKARI, ELEKTROGONIČI


KATETERI

U našoj ponudi se nalaze sve vrste katetra jednokratnih i višekratnih, a po nameni cervikalnih (za ispiranje materice), urinarnih (za uzimanje uzoraka mokraće)

SONDE


NOJMANOVA SONDA


Gumena stomačna sonda promera 2,20 cm i dužine 220 cm, nalazi svoju primenu kod konja i goveda

SONDA ZA NAPAJANJE TELADI, FLEKS. SA REZERV. 2 LIT.
                                                                                     
SONDA ZA NAPAJANJE TELADI, FIKSNA SA REZERV. 2 LIT.                                                                                    
TIGESENOVA SONDA 1,60 M
Metalna sonda sa dva nastavka jedan za potiskivanje, a drugi za sitnjenje sadržaja u jednjaku

UVOĐAČ ZA SONDU ZA GOVEDA

Drveni uvođač za gumenu sondu, pruža zaštitu sondi od zuba preživara

OTVARAČI ZA USTA


OTVARAČ ZA USTA ZA GOVEDA-KLINASTI                                                                                                              
OTVARAČ ZA USTA ZA VEL.ŽIVOTINJE,SULCOV                                                                                                          OTVARAČ ZA USTA KLINASTI, PO BAYER-U                                                                                                             
OTVARAČ ZA USTA ZA MAČKE                                                                                                                                
OTVARAČ ZA USTA ZA MALE ŽIVOTINJE 14 CM                                                                                                       
OTVARAČ ZA USTA ZA MALE ŽIVOTINJE 18 CM                                                                                                       

TROAKARI

TROAKAR SA DRVENOM DRŠKOM 180 MM                                                                                                                
TROAKAR METALNI ZA GOVEDA 20X7 MM                                                                                                                
TROAKAR METALNI ZA OVCE 12X6 CM                                                                                                                     
TROAKAR 100x4 MM HAUPTNER                                                                                                                               
TROAKAR 110x5 MM HAUPTNER                                                                                                                               
TROAKAR 175x7 MM HAUPTNER

ELEKTROGONIČI

ELEKTROGONIČ
PRODUŽENA RUKA ZA ELEKTROGONIČ                                                                                                                     
ELEKTROGONIČ "PULSAR"