OPREMA ZA OBELEŽAVANJE


UŠNE MARKICE
PLASTIČNE UŠNE MARKICE ZA OBELEŽAVANJE:
GOVEDA, SVINJA, OVACA , KOZA I PČELA

H.HAUPTNER & R.HERBERHOLZ GmbH & Co.KG, je renomirani proizvođač usnih markica za obeležavanje poznat po vrhunskom kvalitetu specijalne plastike kao i najsavremenije laserske štampe. Takve ušne markice su godinama priznate kod korisnika u celom svetu , kao najkvalitetnije u smislu najbolje aplikacije, postojanosti i čitljivosti ušnih markica.

Prateća oprema za obeležavanje:
klešta za aplikaciju markica, plastične ušne markice raznih oblika i veličina sa mogućnošću unošenja sopstvenih internih oznaka pomoću postojanog markera, marker, rezervni delovi za klešta…

MIKROČIPOVI
162NB-688      MIKROČIP SA APLIKATOROM I IGLOM

Prethodno sterilisani jednokratni  špric
Biokompatibilna staklena inkapsulacija
Bezkontaktana identifikacija životinja
Usaglašen ISO 11784/85 FDX-B
6x nalepnica koje sadrže ID broj u numeričkom i bar kod

MASTILO ZA PEČATIRANJE MESA


MASTILO ZA PEČATE - PLAVO E-133                                                                                                               
MASTILO ZA PEČATE - BRAON E-155                                                                                                              
OLOVKA ZA PISANJE PO MESU, BRAON E 133
OLOVKA ZA PISANJE PO MESU, PLAVA E-155
  SREDSTVO ZA BOJENJE MESA E 133- ZA KONFISKATE
- boje za obeležavanje mesa su usaglašene sa standardima EU odnosno sa EU regulativom br. 94l36lEG i sa EU   direktivom br. 9ll497IEEC.

SIGNIR KREDE I SPREJEVI ZA OBELEŽAVANJE
SIGNIR KREDE – crvene plave i zelene
SPREJEVI od 200 i 400 ml

Postojane krede i sprejevi vodeće svetske kompanije iz domena obeležavanja životinja putem boja

TETOVIRANJE

TETOVIR KLJEŠTA OD 5 ILI 7 MM HAUPTNER
                                                                                    
I ODGOVARAJUĆI KOMPLETI BROJEVA ILI SLOVA
- metalna jednozglobna
- tetovir oznaka od maksimalno 7 elemenata (cifre, slova ili kombinacija)

TETOVIR KLJEŠTA OD 10 ,15 , 20 MM HAUPTNER
I ODGOVARAJUĆI KOMPLETI BROJEVA  ILI SLOVA
- metalna četorozglobna
- svaka cifra ima posebno polje
- mogućnost tetoviranja broja do šest cifara
- plastificirane ručke omogućavaju lakše rukovanje


TETOVIR PASTA OD 60 g ili 600 g
- crna, bela, zelena
- u vidu stika (roler)

ČEKIĆ ZA TETOVIRANJE 20 MM  8 CIF HAUPTNER
-sa odgovarajućim brojevima od 0-9 ili slovima JASTUČETOM I MASTILOM

ROVAŠ KLEŠTA
ROVAS KLJEŠTA - SA ZAREZOM                                                                                                                      
ROVAS KLJEŠTA - SA KRUGOM