VACUTAINERI


BD Vacutainer ® za serum 10 ml plastični je zatvoren sistem što podrazumeva apsolutno higijenski način vađenja krvi. Epruvete su sterilne. Jedinstven hemogard čep je hemorepelentan, a takođe obezbeđuje apsolutno isti stepen vakuma od momenta proizvodnje do isteka roka. Unutrašnja površina epruvete je specijalno izrađena po čemu je BD vacutainer jedinstven po maksimalnom izdvajanju seruma i njegovom kvalitetu.

BD Vacutainer ® igla ( 1,2 x 38mm propisana dimenzija za ovce i krave ), je dvostruko laserski narezana čime je trauma i mogućnost hemolize daleko manja u odnosu na druge igle. Takođe su silikonizirane sa unutrašnje strane što ubrzava protok krvi, i sa spoljašnje strane – što dodatno umanjuje traumu. BD igle imaju veći unutrašnji promer u odnosu na druge igle. Ukupni efekat je 30% uštede u vremenu uzimanja krvi i bezbolnija i lakša manipulacija sa životinjama.

BD Vacutainer ® držač može se koristiti više puta. Obično se nabavlja 3% držača u odnosu na broj vacutainera  i igala.